Phó thủ tướng đề nghị TPHCM xem xét phí hạ tầng cảng biển

Văn phòng Chính phủ vừa gởi thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Minh Khái liên quan đến phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển (phí hạ tầng cảng biển) tại TPHCM.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND TPHCM đề nghị TPHCM sửa đổi nghị quyết về thu phí để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi. Ảnh: Công ty Tân Cảng

Phó thủ tướng đề nghị UBND TPHCM nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các bộ, các cơ quan, sớm trình HĐND thành phố xem xét điều chỉnh phí hạ tầng cảng biển trong tháng 7-2022.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích đến doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan hữu quan để tạo sự đồng thuận khi thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển TPHCM.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi tình hình tổ chức điều chỉnh thu phí hạ tầng cảng biển TPHCM của UBND thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Theo ý kiến của các bộ, cơ quan, HĐND TPHCM ban hành nghị quyết quy định mức thu phí hạ tầng cảng biển để cụ thể hóa pháp luật về phí, lệ phí và hoàn thiện hệ thống khung pháp lý là đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, TPHCM ban hành nghị quyết sau gần 5 năm có Luật Phí và lệ phí là tương đối chậm. “Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và tác động bởi nhiều yếu tố khác trong nước và thế giới. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội có kiến nghị về việc thu phí hạ tầng cảng biển của TPHCM”, thông báo của Phó thủ tướng nêu.

Theo ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan, một số nội dung về mức thu, đối tượng thu phí hạ tầng cảng biển TPHCM cần có những lưu ý gồm việc quy định mức thu phí khác nhau đối với hàng hóa mở tờ khai tại TPHCM và hàng hóa mở tờ khai tại địa phương khác cần bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định Luật Phí và lệ phí.

Đồng thời cần rà soát mức thu của hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu; rà soát sự phù hợp với các cam kết quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về vận tải đường thủy.

Đồng thời xem xét điều chỉnh mức thu phí hợp lý đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển bằng đường thủy nội địa theo Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa.